Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2014.12.08
do 2014.12.30
tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 1741
Istniejące wersje czasowe art. 149
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 1741
2014.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 149. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem art. 53 ust. 2 i 3, art. 54 ust. 4 i 5, art. 114 w zakresie dodawanych w art. 11 ust. 3a-3e i ust. 4c oraz art. 123, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.