Ustawa z dnia 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2011.10.06
do 2011.12.31
zmieniony przez
art. 1 

Art. 24. 1. Fundusz jest państwowym funduszem celowym i posiada osobowość prawną.

2. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw pracy.