Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.06.2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2014.07.01
do 2020.12.02
tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 878
Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 878
2020.12.03
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. Maksymalna intensywność pomocy regionalnej liczona jako stosunek wartości pomocy regionalnej, wyrażonej w ekwiwalencie dotacji brutto, do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, z zastrzeżeniem § 4 oraz § 5, wynosi:

  1) 50% - na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego;

  2) 35% - na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego oraz na obszarach należących do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego;

  3) 25% - na obszarach należących do województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego;

  4) 20% - na obszarze należącym do podregionu warszawskiego zachodniego;

  5) 15% - na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.;

  6) 10% - na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.