Ustawa z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - wyciąg

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2017.07.26
do 2018.07.30
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1430
Istniejące wersje czasowe art. 59
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2010.01.01
zmieniony przez
2012.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 461
2015.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 144
2015.06.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 827
2016.09.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1534
2017.01.01
zmieniony przez
2017.07.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1430
2018.07.31 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1459
2019.08.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1541
2020.03.08
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 59. 1. Żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, w rozumieniu niniejszej ustawy, są osoby, które odbywają lub pełnią następujące jej rodzaje:

  1) zasadniczą służbę wojskową;

  2) przeszkolenie wojskowe;

  3) terytorialną służbę wojskową;

  4) ćwiczenia wojskowe;

  5) służbę przygotowawczą;

  6) okresową służbę wojskową;

  7) służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

2. Żołnierzy w czynnej służbie wojskowej dzieli się na:

  1) korpus oficerów, do którego zalicza się:

   a) oficerów młodszych,

   b) oficerów starszych,

   c) generałów i admirałów;

  2) korpus podoficerów, do którego zalicza się:

   a) podoficerów młodszych,

   b) podoficerów,

   c) podoficerów starszych;

  3) korpus szeregowych.

3. Korpusy oficerów, podoficerów i szeregowych dzielą się na korpusy osobowe. Korpusy osobowe dzielą się na grupy osobowe, w których występuje podział na specjalności wojskowe.

4. Żołnierza w czynnej służbie wojskowej dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, zalicza do określonego korpusu osobowego, grupy osobowej i specjalności wojskowej i stwierdza ten fakt w rozkazie dziennym.

5. Żołnierz w czynnej służbie wojskowej może być przeniesiony do innego korpusu osobowego, innej grupy osobowej lub innej specjalności wojskowej przez dowódcę jednostki wojskowej w przypadku wyznaczenia na inne stanowisko służbowe lub zmiany tego korpusu osobowego, grupy osobowej lub specjalności wojskowej na zajmowanym stanowisku służbowym.

6. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi korpusy osobowe, ustala ich podział na grupy osobowe i specjalności wojskowe, zapewniając zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych.