Ustawa z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - wyciąg

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2016.09.23
do 2016.12.31
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1534
Istniejące wersje czasowe art. 55
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2009.02.11
zmieniony przez
2010.01.01
zmieniony przez
2012.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 461
2015.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 144
2015.06.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 827
2016.09.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1534
2017.01.01
zmieniony przez
2017.07.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1430
2018.07.31 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1459
2019.08.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1541
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 55. 1. Obowiązek służby wojskowej polega na:

  1) odbywaniu ćwiczeń wojskowych przez:

   a) żołnierzy rezerwy,

   b) osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy,

   c) ochotników, którzy zgłoszą się do ich odbycia i nie podlegają obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej;

  2) pełnieniu służby przygotowawczej przez:

   a) osoby przeniesione do rezerwy, w tym żołnierzy rezerwy, którzy dotychczas nie odbywali czynnej służby wojskowej,

   b) ochotników, którzy zgłoszą się do jej odbycia i nie podlegają obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej;

  3) pełnieniu okresowej służby wojskowej przez żołnierzy rezerwy.

2. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia możliwości wykonywania zadań związanych z przeznaczeniem Sił Zbrojnych, obowiązek służby wojskowej polega także na:

  1) odbywaniu zasadniczej służby wojskowej przez osoby podlegające temu obowiązkowi;

  2) odbywaniu przeszkolenia wojskowego przez absolwentów szkół wyższych.

3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Rady Ministrów, określa, w drodze rozporządzenia, termin rozpoczęcia i okres trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego, uwzględniając stopień zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

4. W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny obowiązek służby wojskowej polega na pełnieniu służby wojskowej przez:

  1) osoby podlegające kwalifikacji wojskowej;

  2) osoby przeniesione do rezerwy, w tym żołnierzy rezerwy;

  3) żołnierzy pozostawionych w czynnej służbie wojskowej;

  4) inne osoby, które zgłoszą się do tej służby w ramach zaciągu ochotniczego.

5. W ramach obowiązku służby wojskowej osoby podlegające kwalifikacji wojskowej - zamiast do zasadniczej służby wojskowej - mogą być przeznaczone do odbycia zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej.

6. Za spełnienie obowiązku służby wojskowej uznaje się również pełnienie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, służby kandydackiej oraz zawodowej służby wojskowej.