Ustawa z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - wyciąg

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2009.01.01
do 2009.12.31
tekst ujednolicony przez redakcję
Istniejące wersje czasowe art. 133
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2010.01.01
zmieniony przez
2012.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 461
2015.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 144
2015.06.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 827
2016.09.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1534
2017.07.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1430
2018.07.31 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1459
2019.08.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1541
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 133.*) Członkom rodzin żołnierzy odbywających okresową służbę wojskową przysługuje:

    1) prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej - na zasadach, w zakresie i trybie oraz przez osoby określone przez Ministrów Obrony Narodowej oraz właściwego do spraw zdrowia w drodze rozporządzenia;

    2) (utracił moc)

    _____________
    *) Utracił moc w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 6.02.1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. nr 28, poz. 153), która weszła w życie z dniem 1.01.1999 r., stosownie do art. 170 pkt 1 tej ustawy.