Ustawa z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.04.17
do 2021.01.18
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 712
Istniejące wersje czasowe art. 16
2011.03.03 Tekst jednolity
Dz. U. z 2011 r. nr 45, poz. 236
2016.04.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 573
2017.04.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 827
2019.04.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 712
2021.01.19
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 16. 1. Do spółki powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego stosuje się przepisy Kodeksu handlowego2), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

2. Do spółki powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego nie stosuje się art. 312 i 313 Kodeksu handlowego2).

    _________________
    2)Utracił moc na podstawie art. 631 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505), która weszła w życie z dniem 1.01.2001 r.