Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2014.09.09
do 2016.06.23
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1202

Art. 33. Przepisy art. 31 i 32 stosuje się odpowiednio do doradców i asystentów.