Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2014.09.09
do 2016.06.23
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1202
Istniejące wersje czasowe art. 39
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458
2011.01.01
zmieniony przez
2014.09.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1202
2016.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 902
2018.06.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1260
2019.07.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1282
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 39. 1. Pracodawca w regulaminie wynagradzania określi, dla pracowników samorządowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3:

    1) wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych;

    2) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego.

2. Pracodawca w regulaminie wynagradzania, o którym mowa w ust. 1, może określić:

    1) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa;

    2) warunki i sposób przyznawania dodatków, o których mowa w art. 36 ust. 4 i 5, oraz innych dodatków.

3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek określi, w drodze zarządzenia, maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.