Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2011.01.01
do 2014.09.08
zmieniony przez
art. 78 
Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241

Art. 2. Przepisy ustawy stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych w:

    1) urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;

    2) starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;

    3) urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;

    4) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;

    5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.