Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2019.07.11
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1282
Istniejące wersje czasowe art. 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458
2011.01.01
zmieniony przez
2014.09.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1202
2016.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 902
2018.06.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1260
2019.07.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1282
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 2. Przepisy ustawy stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych w:

    1) urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;

    2) starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;

    3) urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;

    4) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;

    5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.