Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2008.12.18
do 2013.08.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458
Istniejące wersje czasowe art. 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458
2013.09.01
zmieniony przez
2014.09.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1202
2016.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 902
2017.11.18
zmieniony przez
2018.06.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1260
2019.07.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1282
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 4. 1. Pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie:

  1) wyboru:

   a) w urzędzie marszałkowskim: marszałek województwa, wicemarszałek oraz pozostali członkowie zarządu województwa - jeżeli statut województwa tak stanowi,

   b) w starostwie powiatowym: starosta, wicestarosta oraz pozostali członkowie zarządu powiatu - jeżeli statut powiatu tak stanowi,

   c) w urzędzie gminy: wójt (burmistrz, prezydent miasta),

   d) w związkach jednostek samorządu terytorialnego: przewodniczący zarządu związku i pozostali członkowie zarządu - jeżeli statut związku tak stanowi;

  2) powołania - zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnik gminy, skarbnik powiatu, skarbnik województwa;

  3) umowy o pracę - pozostali pracownicy samorządowi.

2. Pracownicy samorządowi są zatrudniani na stanowiskach:

  1) urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych;

  2) doradców i asystentów;

  3) pomocniczych i obsługi.