Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2016.06.24
do 2017.11.17
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 902
Istniejące wersje czasowe art. 17
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458
2014.09.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1202
2016.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 902
2017.11.18
uchylony przez
2018.06.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1260
2019.07.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1282
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 17. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marszałek województwa mogą zatrudniać osoby na stanowiskach doradców i asystentów odpowiednio w urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim.

2. Zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1, następuje na czas pełnienia funkcji przez odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka.

3. Wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę może być dokonane za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

4. Liczba zatrudnionych doradców i asystentów nie może przekroczyć:

    1) w gminach do 20.000 mieszkańców - 3 osoby;

    2) w gminach do 100.000 mieszkańców oraz powiatach - 5 osób;

    3) w pozostałych gminach oraz województwach - 7 osób.