Ustawa z dnia 16.09.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2017.11.21
do 2018.10.04
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2142
Istniejące wersje czasowe art. 17
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.12.31
2011.01.02
zmieniony przez
2013.02.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 269
2016.09.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1511
2017.11.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2142
2018.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1915
2020.03.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 537
2022.11.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2290
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 17. 1. Urzędnik państwowy jest obowiązany chronić interesy państwa oraz prawa i słuszne interesy obywateli.

2. Urzędnik państwowy obowiązany jest w szczególności:

  1) przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

  2) strzec autorytetu Rzeczypospolitej Polskiej oraz dążyć do pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa;

  3) racjonalnie gospodarować środkami publicznymi;

  4) rzetelnie i bezstronnie, sprawnie i terminowo wykonywać powierzone zadania;

  5) dochowywać tajemnicy związanej z wykonywaniem obowiązków;

  6) rozwijać własną wiedzę zawodową;

  7) godnie zachowywać się w pracy oraz poza nią.

3. Kierownik urzędu jest obowiązany zapewnić urzędnikowi państwowemu właściwe warunki do wykonywania obowiązków określonych w ustawie.

4. Urzędnik państwowy jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym przy nawiązaniu stosunku pracy oraz na żądanie kierownika urzędu.