Ustawa z dnia 10.01.2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2014.02.10
do 2016.10.06
tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 183
Istniejące wersje czasowe art. 11
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 183
2016.10.07
zmieniony przez
2018.05.14
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem:

    1) art. 1 pkt 8 lit. a, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia*);

    2) art. 3 pkt 29, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.;

    3) art. 4, który wchodzi w życie po upływie 36 miesięcy od dnia ogłoszenia*).

__________________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 10.02.2014 r.