Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.01.2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2014.01.29
do 2016.02.09
tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 142
Istniejące wersje czasowe § 21
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 142
2016.02.10
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 21. Bieżące informacje dotyczące dobrowolnego funduszu obejmują dane w zakresie:

  1) przekroczenia przez dobrowolny fundusz limitów inwestycyjnych i przyczyn przekroczenia limitów;

  2) każdej sytuacji, w której nastąpiło naruszenie zasad prowadzenia działalności lokacyjnej przez dobrowolny fundusz;

  3) doprowadzenia działalności statutowej dobrowolnego funduszu do wymogów ustawowych, w sytuacji gdy wcześniej miało miejsce naruszenie zasad tej działalności;

  4) wyboru biegłego rewidenta, dokonującego badania sprawozdań finansowych dobrowolnego funduszu;

  5) zawarcia i rozwiązania przez dobrowolny fundusz umowy, której przedmiotem jest powierzenie prowadzenia rejestru członków dobrowolnego funduszu osobie trzeciej;

  6) zmiany depozytariusza.