Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.01.2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2016.02.10
 
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 25
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 142
2016.02.10
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 25. 1. Bieżące informacje, o których mowa w § 17 pkt 1, 2 i 3-15, § 21 pkt 1, 2 i 3-6, § 22 pkt 1, 2 i 3-9, § 23 ust. 1 pkt 1-14 i 16 oraz w § 24 ust. 1 pkt 1-5, 7 i 8, są przekazywane do organu nadzoru następnego dnia roboczego po zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego ich sporządzenie lub powzięciu o nich informacji przez fundusz lub towarzystwo.

2. Informacje, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 15 oraz w § 24 ust. 1 pkt 6, są przekazywane do organu nadzoru w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku lub powzięcia informacji o wszczęciu postępowania rejestrowego z urzędu.

2a. Bieżące informacje, o których mowa w § 17 pkt 2a, § 21 pkt 2a oraz w § 22 pkt 2a, są przekazywane do organu nadzoru w terminie 3 dni roboczych po zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego ich sporządzenie lub powzięciu o nich informacji przez fundusz lub towarzystwo.

3. Informacje, o których mowa w § 23 ust. 2 oraz § 24 ust. 2, są przekazywane do organu nadzoru w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w § 23 ust. 1 pkt 2 oraz w § 24 ust. 1 pkt 2.

4. Bieżące informacje, o których mowa w § 17 pkt 1, 2 i 3-6 oraz w § 23 ust. 1 pkt 1-4, 6-8 i 11-13, są przekazywane do agencji informacyjnej wybranej spośród agencji wskazanych przez organ nadzoru następnego dnia roboczego po zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego ich sporządzenie lub powzięciu o nich informacji przez otwarty fundusz lub powszechne towarzystwo.

5. Informacje, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 17, są przekazywane do organu nadzoru w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego ich sporządzenie.