Ustawa z dnia 22.05.2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2017.10.01
do 2018.01.15
zmieniony przez
art. 14 
Istniejące wersje czasowe art. 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 97, poz. 800
2013.01.01
zmieniony przez
2017.10.01
zmieniony przez
2018.01.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 128
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 8. Prawo do świadczenia ustaje z dniem:

  1) poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach;

  2) poprzedzającym dzień osiągnięcia przez uprawnionego wieku:

   a) 60 lat - w przypadku kobiet,

   b) 65 lat - w przypadku mężczyzn

  - jeżeli uprawniony nie ma prawa do emerytury ustalonego decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach;

  3) śmierci uprawnionego.