Ustawa z dnia 27.09.2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2017.06.22
do 2018.03.22
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1184
Istniejące wersje czasowe art. 36
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2013 r. poz. 1304
2015.11.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1865
2016.08.31
zmieniony przez
2017.06.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1184
2018.03.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 604
2019.06.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1116
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 36. 1. Maksymalny limit środków, do wysokości których może być wypłacone z Funduszu Dopłat nabywcom wsparcie z tytułu dofinansowania wkładu własnego oraz dodatkowe finansowe wsparcie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, nie może przekroczyć w poszczególnych latach:

    1) w 2014 r. - 600 mln zł;

    2) w 2015 r. - 715 mln zł;

    3) w 2016 r. - 730 mln zł;

    4) w 2017 r. - 746 mln zł;

    5) w 2018 r. - 762 mln zł.

2. W budżecie państwa tworzy się rezerwę celową na sfinansowanie z Funduszu Dopłat wypłat finansowego wsparcia, o którym mowa w ust. 1.

3. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa monitoruje wykorzystanie limitu środków, o którym mowa w ust. 1.