Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2017.01.20
do 2017.06.26
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 128
Istniejące wersje czasowe art. 80o
2014.04.30
dodany przez
2017.01.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 128
2017.06.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1260
2017.11.13
zmieniony przez
2018.10.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1990
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 80o. 1. Krajowy Punkt Kontaktowy, na zapytania krajowych punktów kontaktowych innych państw członkowskich Unii Europejskiej, udostępnia tym punktom dane o:

  1) pojeździe:

   a) numer rejestracyjny,

   b) numer identyfikacyjny VIN lub numer nadwozia (podwozia),

   c) kraj rejestracji,

   d) marka,

   e) model,

   f) kategoria;

  2) właścicielu pojazdu oraz o posiadaczu, o którym mowa w art. 73 ust. 5:

   a) imię i nazwisko (nazwa lub firma),

   b) adres zamieszkania (siedziba),

   c) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL),

   d) numer identyfikacyjny REGON.

2. Krajowe podmioty uprawnione w zapytaniach o udzielenie informacji podają:

  1) kraj rejestracji pojazdu;

  2) numer rejestracyjny pojazdu;

  3) państwo popełnienia naruszenia;

  4) datę popełnienia naruszenia;

  5) godzinę popełnienia naruszenia;

  6) rodzaj naruszenia, o którym mowa w art. 80k ust. 6.