Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2011.01.02
do 2013.02.26
zmieniony przez
art. 75 
Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228

Art. 82. Świadkami nie mogą być:

    1) osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń,

    2) osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych na okoliczności objęte tajemnicą, jeżeli nie zostały w trybie określonym obowiązującymi przepisami zwolnione od obowiązku zachowania tej tajemnicy,

    3) duchowni co do faktów objętych tajemnicą spowiedzi.