Ustawa z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2010.03.25
do 2010.06.07
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2010 r. nr 46, poz. 275
Istniejące wersje czasowe art. 20
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.09.20
2010.03.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2010 r. nr 46, poz. 275
2010.06.08
zmieniony przez
2013.04.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 482
2015.08.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1094
2018.03.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 618
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 20. § 1. Kara ograniczenia wolności trwa 1 miesiąc.

§ 2. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności ukarany:

    1) nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu;

    2) jest obowiązany do wykonywania pracy wskazanej przez sąd;

    3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.