Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny wykonawczy

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2019.04.11
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 676
Istniejące wersje czasowe art. 18a
2016.04.15
dodany przez
2017.03.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 665
2018.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 652
2019.04.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 676
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 18a. W postępowaniu wykonawczym czynności zastrzeżone dla sądu lub sędziego mogą być wykonywane przez referendarza sądowego, z wyłączeniem:

  1) spraw zastrzeżonych dla sądu penitencjarnego oraz sędziego penitencjarnego;

  2) spraw dotyczących wykonania kary pozbawienia wolności;

  3) zarządzania wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności;

  4) rozstrzygania wątpliwości co do wykonania orzeczenia sądu lub zarzutów co do obliczenia kary;

  5) spraw, o których mowa w rozdziałach VI i XV-XX;

  6) wydawania postanowień w sprawach, o których mowa w rozdziałach XII i XIII.