Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny wykonawczy

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2016.04.15
do 2017.03.28
dodany przez
art. 8 
Istniejące wersje czasowe art. 18a
2016.04.15
dodany przez
2017.03.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 665
2018.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 652
2019.04.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 676
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 18a. W postępowaniu wykonawczym czynności zastrzeżone dla sądu lub sędziego mogą być wykonywane przez referendarza sądowego, z wyłączeniem:

  1) spraw zastrzeżonych dla sądu penitencjarnego oraz sędziego penitencjarnego,

  2) spraw dotyczących wykonania kary pozbawienia wolności,

  3) zarządzania wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności,

  4) rozstrzygania wątpliwości co do wykonania orzeczenia sądu lub zarzutów co do obliczenia kary,

  5) spraw, o których mowa w rozdziałach VI i XV-XX,

  6) wydawania postanowień w sprawach, o których mowa w rozdziałach XII i XIII.