Ustawa z dnia 8.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2013.03.28
do 2015.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2013 r. poz. 403
Istniejące wersje czasowe art. 11
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2013 r. poz. 403
2016.01.01
zmieniony przez
2016.05.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 684
2019.01.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 118
2020.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 935
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 11. Jeżeli strony transakcji handlowej zastrzegły w umowie, że świadczenie pieniężne będzie następować częściami, uprawnienie do:

    1) odsetek, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1 - przysługuje w stosunku do niezapłaconej części;

    2) kwoty, o której mowa w art. 10 ust. 1, oraz do zwrotu kosztów odzyskiwania należności, o których mowa w art. 10 ust. 2 - przysługuje odrębnie do niezapłaconej części.