Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31.01.2013 r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2013 r. poz. 203

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.12.2014 r.

Na podstawie art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2) zarządza się, co następuje:

§ 1. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być składane następujące zgłoszenia:

    1) zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-7);

    2) zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3);

    3) załącznik do zgłoszenia NIP-7 - informacja o rachunkach (NIP-B);

    4) załącznik do zgłoszenia NIP-7 - informacja o miejscach prowadzenia działalności (NIP-C).

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. nr 236, poz. 1635).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.