Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach1,2)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2020.01.01
 
dodany przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 84a
2020.01.01
dodany przez

Art. 84a. Do doręczeń pism dokonywanych za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO stosuje się odpowiednio art. 46 § 3-8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z tym że urzędowe poświadczenia odbioru pism w BDO nie wymagają opatrzenia ich podpisem.