Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach1,2)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2018.09.05
do 2019.04.15
dodany przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 194b
2018.09.05
dodany przez

Art. 194b. 1. Administracyjną karę pieniężną wymierza się za niedostarczanie odpadów przez transportującego odpady, wbrew przepisom art. 24 ust. 4, do:

    1) posiadacza odpadów,

    2) miejsca przeznaczenia odpadów - wskazanego przez zlecającego usługę transportu odpadów.

2. Kara, o której mowa w ust. 1, wynosi nie mniej niż 1.000 zł i nie może przekroczyć 100.000 zł.