Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach1,2)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2016.01.01
do 2016.12.08
zmieniony przez
art. 108 
Istniejące wersje czasowe art. 251
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2013 r. poz. 21
2016.01.01
zmieniony przez
2016.12.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1987
2018.01.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 21
2018.01.06
zmieniony przez
2018.05.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 992
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 251. 1. W latach 2016-2025 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi w:

  1) 2016 r. - 1.000 tys. zł;

  2) 2017 r. - 1.053 tys. zł;

  3) 2018 r. - 1.080 tys. zł;

  4) 2019 r. - 1.107 tys. zł;

  5) 2020 r. - 1.135 tys. zł;

  6) 2021 r. - 1.163 tys. zł;

  7) 2022 r. - 1.192 tys. zł;

  8) 2023 r. - 1.222 tys. zł;

  9) 2024 r. - 1.252 tys. zł;

  10) 2025 r. - 1.283 tys. zł.

2. W latach 2016-2025 maksymalny limit wydatków budżetów samorządów województw będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi w:

  1) 2016 r. - 0 zł;

  2) 2017 r. - 0 zł;

  3) 2018 r. - 3.115 tys. zł;

  4) 2019 r. - 3.115 tys. zł;

  5) 2020 r. - 3.115 tys. zł;

  6) 2021 r. - 3.115 tys. zł;

  7) 2022 r. - 3.115 tys. zł;

  8) 2023 r. - 3.115 tys. zł;

  9) 2024 r. - 3.115 tys. zł;

  10) 2025 r. - 3.115 tys. zł.

3. W latach 2016-2025 maksymalny limit wydatków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi w:

  1) 2016 r. - 5.500 tys. zł;

  2) 2017 r. - 3.000 tys. zł;

  3) 2018 r. - 1.000 tys. zł;

  4) 2019 r. - 500 tys. zł;

  5) 2020 r. - 0 zł;

  6) 2021 r. - 0 zł;

  7) 2022 r. - 2.000 tys. zł;

  8) 2023 r. - 0 zł;

  9) 2024 r. - 0 zł;

  10) 2025 r. - 0 zł.

4. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, wprowadza się mechanizmy korygujące polegające na ograniczeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem BDO.

5. Działania, o których mowa w ust. 4, polegają na:

  1) ograniczeniu zakresu przedmiotu zamówienia dotyczącego utworzenia lub wdrażania BDO;

  2) wstrzymaniu w danym roku serwisowania (konserwacji) BDO.

6. Działania, o których mowa w ust. 4, nie mogą stwarzać zagrożenia utraty możliwości realizacji obowiązków Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z prawa Unii Europejskiej oraz zagrożenia polegającego na utracie możliwości zbierania danych lub bezpiecznego ich przechowywania.

7. Minister właściwy do spraw środowiska monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz w razie potrzeby wdraża mechanizmy korygujące.