Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks postępowania karnego

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2009.01.01
do 2015.06.30
tekst ujednolicony przez redakcję
Istniejące wersje czasowe art. 143
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2015.07.01
zmieniony przez
2016.04.15
zmieniony przez
2016.10.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1749
2017.10.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1904
2018.10.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1987
2020.01.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 30
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 143. § 1. Spisania protokołu wymagają:

  1) przyjęcie ustnego zawiadomienia o przestępstwie, wniosku o ściganie i jego cofnięcie,

  2) przesłuchanie oskarżonego, świadka, biegłego i kuratora,

  3) dokonanie oględzin,

  4) dokonanie otwarcia zwłok oraz wyjęcie zwłok z grobu,

  5) przeprowadzenie eksperymentu, konfrontacji oraz okazania,

  6) przeszukanie osoby, miejsca, rzeczy i systemu informatycznego oraz zatrzymanie rzeczy i danych informatycznych,

  7) otwarcie korespondencji i przesyłki oraz odtworzenie utrwalonych zapisów,

  8) zaznajomienie podejrzanego z materiałami zebranymi w postępowaniu przygotowawczym,

  9) przyjęcie poręczenia,

  10) przebieg posiedzenia sądu, jeżeli stawią się na nim uprawnione osoby albo ich obecność jest obowiązkowa,

  11) przebieg rozprawy.

§ 2. Z innych czynności spisuje się protokół, jeżeli przepis szczególny tego wymaga albo przeprowadzający czynność uzna to za potrzebne. W innych wypadkach można ograniczyć się do sporządzenia notatki urzędowej.