Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2008.12.18
do 2016.04.14
tekst ujednolicony przez redakcję
Istniejące wersje czasowe art. 112
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.12.18
2016.04.15
zmieniony przez
2016.07.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1137
2017.11.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2204
2018.08.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1600
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 112. Niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu zabronionego, ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca w razie popełnienia:

  1) przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu wewnętrznemu lub zewnętrznemu Rzeczypospolitej Polskiej,

  1a) (utracił moc)

  2) przestępstwa przeciwko polskim urzędom lub funkcjonariuszom publicznym,

  3) przestępstwa przeciwko istotnym polskim interesom gospodarczym,

  4) przestępstwa fałszywych zeznań złożonych wobec urzędu polskiego,

  5) przestępstwa, z którego została osiągnięta, chociażby pośrednio, korzyść majątkowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.