Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2010.08.01
do 2015.06.30
zmieniony przez
art. 5 
Dz. U. z 2010 r. nr 125, poz. 842
Istniejące wersje czasowe art. 39
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.12.18
2009.08.01
zmieniony przez
2010.01.01
zmieniony przez
2010.06.08
zmieniony przez
2010.08.01
zmieniony przez
2015.07.01
zmieniony przez
2016.07.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1137
2017.11.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2204
2018.08.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1600
2019.10.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1950
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 39. Środkami karnymi są:

  1) pozbawienie praw publicznych,

  2) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej,

  2a) zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi,

  2b) obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,

  2c) zakaz wstępu na imprezę masową,

  2d) zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych,

  2e) nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,

  3) zakaz prowadzenia pojazdów,

  4) przepadek,

  5) obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,

  6) nawiązka,

  7) świadczenie pieniężne,

  8) podanie wyroku do publicznej wiadomości.