Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2010.06.08
do 2010.07.31
zmieniony przez
art. 1 
Dz. U. z 2009 r. nr 206, poz. 1589

Art. 39. Środkami karnymi są:

  1) pozbawienie praw publicznych,

  2) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej,

  2a) zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi,

  2b) obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,

  2c) zakaz wstępu na imprezę masową,

  2d) zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych,

  3) zakaz prowadzenia pojazdów,

  4) przepadek,

  5) obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,

  6) nawiązka,

  7) świadczenie pieniężne,

  8) podanie wyroku do publicznej wiadomości.