Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2017.11.29
do 2018.08.20
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2204

Art. 39. Środkami karnymi są:

  1) pozbawienie praw publicznych;

  2) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej;

  2a) zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;

  2b) zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;

  2c) zakaz wstępu na imprezę masową;

  2d) zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych;

  2e) nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym;

  3) zakaz prowadzenia pojazdów;

  4) (uchylony)

  5) (uchylony)

  6) (uchylony)

  7) świadczenie pieniężne;

  8) podanie wyroku do publicznej wiadomości.