Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2016.07.29
do 2017.11.28
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1137
Istniejące wersje czasowe art. 39
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.12.18
2009.08.01
zmieniony przez
2010.01.01
zmieniony przez
2010.06.08
zmieniony przez
2010.08.01
zmieniony przez
2015.07.01
zmieniony przez
2016.07.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1137
2017.11.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2204
2018.08.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1600
2019.10.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1950
2020.08.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1444
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 39. Środkami karnymi są:

  1) pozbawienie praw publicznych;

  2) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej;

  2a) zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;

  2b) zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;

  2c) zakaz wstępu na imprezę masową;

  2d) zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych;

  2e) nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym;

  3) zakaz prowadzenia pojazdów;

  4) (uchylony)

  5) (uchylony)

  6) (uchylony)

  7) świadczenie pieniężne;

  8) podanie wyroku do publicznej wiadomości.