Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2016.07.29
do 2017.11.28
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1137

Art. 103. § 1. Nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat:

    1) 30 - w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat albo karę surowszą;

    2) 15 - w razie skazania na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 5 lat;

    3) 10 - w razie skazania na inną karę.

§ 2. Przepis § 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio do środków karnych, środków kompensacyjnych oraz przepadku.