Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o emeryturach kapitałowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2014.02.01
do 2014.08.19
zmieniony przez
art. 9 
Istniejące wersje czasowe art. 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 228, poz. 1507
2011.05.01
zmieniony przez
2013.01.01
zmieniony przez
2014.02.01
zmieniony przez
2014.08.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1097
2017.10.01
zmieniony przez
2018.05.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 926
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 7.1. Ze środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanym dalej "subkontem", przysługuje okresowa emerytura kapitałowa.

2. Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje członkowi otwartego funduszu emerytalnego do ukończenia 67 roku życia, z zastrzeżeniem ust. 2a.

2a. W latach 2014-2020 okresowa emerytura kapitałowa przysługuje członkowi otwartego funduszu emerytalnego do osiągnięcia przed dniem:

  1)  1 września 2014 r. wieku 65 lat i 5 miesięcy albo

  2)  1 stycznia 2015 r. wieku 65 lat i 6 miesięcy, albo

  3)  1 maja 2015 r. wieku 65 lat i 7 miesięcy, albo

  4)  1 września 2015 r. wieku 65 lat i 8 miesięcy, albo

  5)  1 stycznia 2016 r. wieku 65 lat i 9 miesięcy, albo

  6)  1 maja 2016 r. wieku 65 lat i 10 miesięcy, albo

  7)  1 września 2016 r. wieku 65 lat i 11 miesięcy, albo

  8)  1 stycznia 2017 r. wieku 66 lat, albo

  9)  1 maja 2017 r. wieku 66 lat i 1 miesiąca, albo

  10)  1 września 2017 r. wieku 66 lat i 2 miesięcy, albo

  11)  1 stycznia 2018 r. wieku 66 lat i 3 miesięcy, albo

  12)  1 maja 2018 r. wieku 66 lat i 4 miesięcy, albo

  13)  1 września 2018 r. wieku 66 lat i 5 miesięcy, albo

  14)  1 stycznia 2019 r. wieku 66 lat i 6 miesięcy, albo

  15)  1 maja 2019 r. wieku 66 lat i 7 miesięcy, albo

  16)  1 września 2019 r. wieku 66 lat i 8 miesięcy, albo

  17)  1 stycznia 2020 r. wieku 66 lat i 9 miesięcy, albo

  18)  1 maja 2020 r. wieku 66 lat i 10 miesięcy, albo

  19)  1 września 2020 r. wieku 66 lat i 11 miesięcy.

3. Okresowa emerytura kapitałowa jest finansowana z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

3a. (uchylony)

4. (uchylony)