Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o emeryturach kapitałowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2011.05.01
do 2012.12.31
zmieniony przez
art. 18 
Istniejące wersje czasowe art. 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 228, poz. 1507
2011.05.01
zmieniony przez
2013.01.01
zmieniony przez
2014.02.01
zmieniony przez
2014.08.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1097
2017.10.01
zmieniony przez
2018.05.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 926
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 7. 1. Ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych oraz środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanym dalej "subkontem", przysługuje emerytura kapitałowa w postaci:

    1) okresowej emerytury kapitałowej lub

    2) dożywotniej emerytury kapitałowej.

2. Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje członkowi otwartego funduszu emerytalnego do ukończenia 65. roku życia.

3. Dożywotnia emerytura kapitałowa przysługuje członkowi otwartego funduszu emerytalnego dożywotnio po ukończeniu 65. roku życia.

4. Emerytura kapitałowa w części pochodzącej ze środków:

    1) zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych - jest finansowana z tych środków;

    2) zewidencjonowanych na subkoncie - jest finansowana z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.