Ustawa z dnia 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2017.12.01
do 2018.10.14
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2226
Istniejące wersje czasowe art. 22
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2013.02.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 186
2015.07.01
zmieniony przez
2016.12.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 2137
2017.12.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2226
2018.10.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1958
2020.01.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 19
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 22. § 1. Karami za przestępstwa skarbowe są:

  1) kara grzywny w stawkach dziennych;

  2) kara ograniczenia wolności;

  3) kara pozbawienia wolności.

§ 2. Środkami karnymi są:

  1) dobrowolne poddanie się odpowiedzialności;

  2) przepadek przedmiotów;

  3) ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów;

  4) przepadek korzyści majątkowej;

  4a) ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej;

  5) zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska;

  6) podanie wyroku do publicznej wiadomości;

  7) pozbawienie praw publicznych;

  8) środki związane z poddaniem sprawcy próbie:

   a) warunkowe umorzenie postępowania karnego,

   b) warunkowe zawieszenie wykonania kary,

   c) warunkowe zwolnienie.

§ 3. Środkami zabezpieczającymi są:

  1) elektroniczna kontrola miejsca pobytu;

  2) terapia;

  3) terapia uzależnień;

  4) pobyt w zakładzie psychiatrycznym;

  5) przepadek przedmiotów;

  6) zakazy wymienione w § 2 pkt 5.