Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2008.10.05
do 2013.09.05
tekst ujednolicony przez redakcję

Art. 58. Rozwiązanie spółki powodują:

  1) przyczyny przewidziane w umowie spółki,

  2) jednomyślna uchwała wszystkich wspólników,

  3) ogłoszenie upadłości spółki,

  4) śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,

  5) wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,

  6) prawomocne orzeczenie sądu.