Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2019.03.15
do 2020.11.30
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 505
Istniejące wersje czasowe art. 71
2018.03.15
dodany przez
2019.03.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 505
2020.12.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 71. § 1. Jeżeli przepis ustawy tak stanowi, zawarcie umowy spółki lub wykonanie innej czynności dotyczącej spółki może nastąpić także przy wykorzystaniu wzorca umowy lub innych wzorców udostępnionych w systemie teleinformatycznym.

§ 2. Czynności, o których mowa w § 1, są wykonywane w systemie teleinformatycznym za pośrednictwem konta, o którym mowa w art. 126 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego, służącego do wnoszenia pism procesowych w postępowaniu rejestrowym.