Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2012.11.19
do 2013.08.14
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 1265

Art. 11. 1. W licencji określa się w szczególności:

  1) numer ewidencyjny licencji;

  2) organ, który udzielił licencji;

  3) datę udzielenia licencji;

  4) podstawę prawną;

  5) przedsiębiorcę, jego siedzibę i adres;

  6) zakres transportu drogowego;

  7) rodzaj przewozów;

  8) oznaczenie obszaru przewozów w krajowym transporcie drogowym taksówką;

  9) czas, na jaki udzielono licencji.

2. (uchylony)

3. Organ udzielający licencji wydaje jej wypis lub wypisy w liczbie odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie licencji.

4. (uchylony)

5. (uchylony)