Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 11.05.2012 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2012 r. poz. 756

Art. 1. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. nr 96, poz. 620 i nr 155, poz. 1036) w art. 32 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Jednostki naukowe, o których mowa w ust. 2, zostaną ocenione przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w terminie do dnia 30 września 2013 r. Na podstawie tej oceny zostanie im przyznana kategoria A+, A, B lub C.".

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.