Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2018.05.29
do 2019.06.18
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1025

Art. 5351. (uchylony)