Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2017.03.02
do 2018.05.28
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 459

Art. 2701. (uchylony)