Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2016.03.22
do 2017.03.01
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 380

Art. 2701. (uchylony)