Ustawa z dnia 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2011.09.29
do 2012.08.30
tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 205, poz. 1206
Istniejące wersje czasowe art. 22
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 205, poz. 1206
2012.08.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 22. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r., z wyjątkiem:

    1) art. 1 pkt 4 i 13 oraz art. 7 ust. 4, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;*)

    2) art. 1 pkt 31 lit. a w zakresie dotyczącym ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

_______________________
*)Ustawa została ogłoszona w dniu 29.09.2011 r.