Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2012.06.30
do 2013.02.14
zmieniony przez
art. 1 

Art. 84. Zarządzenie albo uchwała o utworzeniu podmiotu, o którym mowa w art. 83, określa w szczególności:

    1) nazwę podmiotu;

    2) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;

    3) formę organizacyjno-prawną;

    4) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.