Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2015.05.06
do 2015.06.29
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 618

Art. 13. W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych:

    1) nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama;

    2) może być wykonywana działalność inna niż działalność lecznicza, pod warunkiem, że nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.