Ustawa z dnia 4.02.2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2011.04.15
do 2015.08.16
tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 80, poz. 432
Istniejące wersje czasowe art. 66
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 80, poz. 432
2015.08.17
uchylony przez
2015.11.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1792
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 66. 1. Prawo właściwe dla formy testamentu i jego odwołania określa Konwencja dotycząca kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 1969 r. nr 34, poz. 284).

2. Prawo wskazane na podstawie ust. 1 stosuje się odpowiednio do formy innych rozrządzeń na wypadek śmierci.